Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1600
Title: New generation radiation meters developed at TAEA laboratories
Other Titles: TAEK laboratuvarlarında geliştirilen yeni nesil radyasyon ölçerler
Authors: Küçükarslan, Necati
Batmaz, Nihat
Sail, Gökhan
Yurtsever, Serdar
Kaplan, Hüdaver
TAEK-Teknoloji Geliştirme Dairesi
Keywords: Radiation detector
Radyasyon tespiti
Dead time
Ölü zaman
Dose rate
Doz hızı
Alpha
Alfa
Gamma
Gama
Beta
Geiger Müller
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Turkish Atomic Energy Authority
Citation: Küçükarslan, N. ... [ve arkadaşları]. (2019). New generation radiation meters developed at TAEA laboratories. Turkish Journal of Nuclear Sciences, 31(1), 14-23.
Abstract: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Nükleer Elektronik Birimi, son 30 yıldır ülkemize hizmet vermek üzere radyasyon izleme ve ölçüm cihazları geliştirilmesi ve üretilmesi konularında çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar sırasında edinilen know-how, geliştirilen prototiplere uygulanmakta, böylece yeni teknolojilerle rekabet edebilecek modeller geliştirilmektedir. Son zamanlarda, üretilen radyasyon ölçüm cihazlarının boyutlarını en aza indirmek için tam yüzey montajlı elektronik devre elemanları kullanıldı. Mikro denetleyici kullanımı, düşük radyasyon doz şiddetli alanların güvenilir, kararlı bir şekilde ölçülmesini ve izlenmesini sağlar. Bunun yanı sıra ölçüm verilerinin menüler üzerinden değerlendirilmesini mümkün kılar. Geliştirilen yeni nesil cihazlar; geniş grafik LCD ekran, dinamik ölü zaman düzeltmesi ile geniş ve doğru ölçüm aralığı, ölçüm kayıt özelliği, sesli ve ışıklı alarm özelliği, GPS modülü, bilgisayar bağlantısı için usb port, usb port üzerinden şarj edilebilir lityum batarya ve ölçüm birimi veya cihaz dili seçimi gibi çok geniş menü özellik yelpazesine sahiptir. Radyasyon doz hızı değerleri elle veya otomatik olarak kaydedilebilir. Veri Yönetim Sistemi (VYS-250) bilgisayar yazılımı kullanılarak kayıtlar bilgisayara aktarılabilir ve internet erişimi sağlandığında GPS konum bilgisi ile radyasyon seviyeleri gerçek haritada gösterilebilir. Tüm bu özellikleriyle bu cihazlar, dünyadaki benzer cihazlarla karşılaştırıldığında, hem yazılım hem de donanım açısından üstün özelliklere sahiptir.
In past 30 years, research and development (R&D) activities on radiation monitoring and measuring instruments and their production have continuously been conducted in Nuclear Electronics Unit of Technology Development Department of Turkish Atomic Energy Authority. The gained skill and know-how in such activities are applied to develop prototypes, so new models of these radiation instruments are in market order to compete with new technology. In recent times, fully surface mount electronics components are used to minimize the dimensions of radiation measuring instruments. The usage of microcontroller enables reliable, stable measurement and display of low background dose rate fields and makes possible the evaluation of the measurement data through the user friendly menus. It can be stated that these new generation devices developed in TAEA have a broad range of features such as a large graphic LCD screen, wide and accurate measurement range with dynamic dead time correction subroutine, measurement recording feature, audible and visible alarm feature, GPS module, USB port for computer connection, rechargeable lithium battery charged from USB port and comprehensive menu options such as radiation measurement unit and language selection. As another feature, radiation dose rate values can be recorded to internal memory, manually or automatically. The records, can be transferred to the computer by using the Data Management System (VYS-250) computer software which developed by Nuclear Electronics Unit. Radiation levels with the GPS position information can be displayed on the real map when the internet access is provided. All these substantial improvements, enable these devices to compete with their superior features in terms of both software and hardware when compared to similar devices available in the market.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjns/issue/46345/533547#author1078857
http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1600
ISSN: 0254-5446
Appears in Collections:Volume 31 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tjns_60014.pdf679.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.