Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1604
Title: Determination of the bioethanol ratio in gasoline from 14C activity concentration by liquid scintillation counting in Turkey
Other Titles: Türkiye’de benzinlerin sıvı sintilasyon tekniği ile 14C aktivitesinin belirlenerek biyoetanol oranlarının belirlenmesi
Authors: Tükenmez, İbrahim
Gündoğdu, Gençay
TAEK-Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
6166
Keywords: Liquid Scintillation Counting
Sıvı sintilasyon sayımı
Bioethanol
Biyoetanol
Activity concentration
Aktivite konsantrasyonu
Biofraction
Biyofraksiyon
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Turkish Atomic Energy Authority
Citation: Tükenmez, İ. ve Gündoğdu, G. (2019). Determination of the bioethanol ratio in gasoline from 14C activity concentration by liquid scintillation counting in Turkey. Turkish Journal of Nuclear Sciences, 31(1), 49-59.
Abstract: Benzin-biyoetanol karışım oranının deneysel olarak tespit edilmesinde Sıvı Sintilasyon Sayım Tekniği (LSC) yaygın olarak kullanılmaktadır. Tekniğin ana prensibi atmosferde doğal yollarla oluşan ve zamanla bütün canlıların vücudunda bir dengeye gelen ve yarı ömrü 5730 yıl olan 14C izotopunun radyoaktivite seviyesinin ölçülmesidir. Benzin, milyonlarca yıl önce ölüp toprak altında kalmış olan canlıların ısı ve basınç etkisiyle dönüşmüş olduğu petrolden üretilmektedir. Biyoetanol ise şeker pancarı, şeker kamışı, mısır, tatlı sorgum gibi bitkilerin fermente edilmesi ile üretilen bir çeşit biyoyakıttır. Benzinde bulunan 14C radyoaktivite seviyesinin milyonlarca yıl içerisinde yarılanarak ölçülemeyecek seviyelere gerilemesi, biyoetanolün ise atmosferle denge halinde 14C seviyesine sahip olması benzin-biyoetanol karışım oranlarının belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada sıvı sintilasyon sayımı ile ticari olarak temin edilebilen benzin ve biyoetanol karışımLarının karışım oranları belirlenmiştir.
Liquid Scintillation Counting (LSC) technique is commonly applied in determining the fraction of bioethanol-gasoline blending. The basic principle of the technique is to measure the radioactivity level of 14C isotope with the half-life of 5730 years, which is formed naturally and reaches to equilibrium in the bodies of all the living organisms. Gasoline is produced from petroleum, which is formed by the organisms that had died millions years ago and exposed to pressure and heat under the ground. In addition, bioethanol is a type of biofuel, obtained from fermentation of such crops like sugar beet, sugar cane, corn and sweet sorghum. Owing to the fact that the 14C radioactivity level in gasoline becomes to the unmeasurable levels within millions years and the bioethanol has 14C level in equilibrium with the atmosphere, it is possible to determine the blending ratios of gasoline and bioethanol. In this study, the applicability of the determination of the ratio of biological additives in gasoline by the liquid scintillation counting technique was investigated. Gasoline-bioethanol mixture ratios were determined successfully in the commercially available gasoline and bioethanol mixtures.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjns/issue/46345/570975
http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1604
ISSN: 0254-5446
Appears in Collections:Volume 31 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tjns_60018.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.