Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1620
Title: Doğal zeolitlerin bazı elementleri adsorplama şartlarının ve γ-radyasyonunun adsorplama şartlarına olan etkilerinin araştırılması
Other Titles: Adsorptions of some elements and effect of γ-radiation on the adsorption capacity of natural zeolites
Authors: Başsarı, Asiye
Yıldırım, Abidin
Akyüz, Tanıl
Baş, Neşet
Ekinci, Şinasi
TAEK-ÇNAEM
Keywords: Natural zeolites
Doğal zeolitler
γ-radiation
γ-radyasyonu
Adsorption
Adsorplama
Issue Date: Sep-1997
Publisher: Dumlupınar Üniversitesi
Citation: Başsarı, A. ... [ve arkadaşları]. (1997). Doğal zeolitlerin bazı elementleri adsorplama şartlarının ve γ-radyasyonunun adsorplama şartlarına olan etkilerinin araştırılması. VIII. Ulusal Kil Sempozyumu, 24-27 Eylül 1997. Kütahya : Dumlupınar Üniversitesi.
Abstract: Dünyada hızla artan çevre kirliliği tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Hava, su ve toprakta eser ve toksik element seviyelerinde hızlı bir artış görülmektedir. Bunlar doğrudan veya dolaylı olarak insanları olumsuz olarak etkileyebilir ve zararlı biyolojik etkileri oluşabilir. Eser ve toksik elementin iyonları, katı bir maddenin iyonları ile yer değiştirilerek suda çözünmeyen zararsız bir hale dönüştürülmesi uygulanan yöntemlerden sadece biridir. Sentetik olarak yapılan iyon değiştirici maddeler, killi topraklar ve zeolitler bu amaç için kullanılmaktadır. Bu çalışmada, İstanbul içme suyunun temizlenmesi için doğal zeolitin sezyum ve kurşun elementlerini adsorplama şartları incelenmiştir. Çalışmada sezyum ve kurşun elementlerinin çözeltileri hazırlanarak, deneyde kullanılan clinoptilolite olarak belirlenen zeolitin dağılım sabiteleri (Kd) ve Freundlich izotrem eğrisi saptanmıştır. Ortam pH değerinin değişiminin bahsedilen faktörlere olan etkileri incelenmiştir. 50 Ci aktivtede olan 60Co radyoaktif kaynak ile 24 saat ışınlanarak Kd ve Freundlich soğurma eğrisi saptanmıştır. Örnekler içindeki sezyum(Cs) ve kurşun (Pb) iyonu konsantrasyonları, Enerji Dağılımlı X-Işını Floresans (EDXRF) Analiz tekniği kullanılarak hesaplanmıştır.
The practical applications of natural zeolites widens increasingly. In the literature there are data on the use of natural or treated zeolites in agriculture, treatment of radioactive liquid wastes from nuclear power plants, purification of waters from soluble and insoluble particles, use of zeolites in adsorption and catalysis, ect. The subject of this work is to study Cs and Pb ions removal from aqueous solutions by means of natural clinoptilolites. The mentioned zeolites were of Turkish origin. The distribution coefficient (Kd) of the radionuclides decreased with increasing the concentration of Cs and Pb ions. The effect of γ-irradiation on their activity was also investigated. The variation of distribution coefficients (Kd) with pH was determined in a bach experiment.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1620
Appears in Collections:Konferans 1990-1999 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80055.pdf591.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.