Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/171
Title: Türkiye'de radyasyon kaynakları : 2012
Authors: Aksöz, Yılmaz
Oğuz, Feridun
Güven, Neşe
Yücel, Bilgi
Arıkan, İsmail Hakkı
TAEK-RSGD
Keywords: Radiation protection -- Turkey
Radyasyondan korunma -- Türkiye
Radiation sources -- Turkey
Radyasyon kaynakları -- Türkiye
Issue Date: 2012
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi
Citation: Aksöz, B. Y. ... [ve arkadaşları]. (2012). Türkiye'de radyasyon kaynakları : 2012. Ankara: TAEK RSGD.
Abstract: Bu dokümanda, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kayıtlarında yer alan radyasyon kaynaklarının 2012 yılı sonu itibarıyla ülke genelindeki dağılımları verilmekte ve Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi tarafından sürdürülen yetkilendirme ve denetleme faaliyetleri kapsamında 2012 yılı süresince gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgileryer almaktadır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kayıtlarına göre, 2012 yılı sonu itibarıyla ülke genelinde toplam 10100 kuruluşta X-ışını cihazları, kapalı ve açık radyoaktif maddeler ile kapalı radyoaktif madde bulunduran cihazlar kullanılmaktadır. Mevcut radyasyon kaynaklarının % 73’ü tıpta, % 27'si ise endüstride ve diğer alanlarda kullanılmaktadır. Bu kayıtlara göre 2012 yılı sonu itibarıyla ülkemizde 12671 tıbbi radyoloji cihazı ve 4542 diş hekimliğinde kullanılan radyoloji cihazı ile 260 adet radyoterapi cihazı bulunmaktadır. Ayrıca, açık kaynakların kullanıldığı 412 adet nükleer tıp laboratuvarı ve FDG (florodeoksiglikoz) üretimini yapan 14 üretim tesisi bulunmaktadır. Öte yandan 2012 yılı sonu itibarıyla ülkemizde toplam 654 endüstriyel radyografi/radyoskopi cihazı, 2987 adet sabit nükleer ölçüm cihazı ile 284 adet taşınabilir yoğunluk ve nem ölçüm cihazı bulunmaktadır. Ayrıca güvenlik amacıyla kullanılan 2731 adet paket kontrol cihazı ve 11 adet tır tarama sistemi bulunmaktadır. Gıda, tıbbi malzemeler ve diğer ürünlerin radyasyon ile ışınlaması amacıyla çalışmakta olan 4 ışınlama tesisi mevcuttur. Ayrıca 2012 yılı sonu itibarıyla ülkemizde radyasyon kaynaklarının bakım ve onarımı için 17 adet, radyoaktif maddelerin ithalat, ihracat ve taşıması için 86 adet, radyasyon kaynağı üretimi için 6adet yetkilendirilmiş kuruluş mevcuttur. Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi tarafından sürdürülmekte olan yetkilendirme faaliyetleri kapsamında 2012 yılında 6370'i aşkın işlem gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerden 3603 adeti radyasyon kaynakları için kullanma ve bulundurma lisansı düzenlenmesi işlemidir. 2012 yılı boyunca ülke genelinde 1455 kuruluşta koşulların yetkilendirilmeye uygunluğunun tespiti amacı ile yapılan 2518 radyasyon kaynağının radyasyon kontrolü ve yetkilendirme koşullarının devamlılığının sağlanıp sağlanmadığının incelenmesi amacı ile 485 kuruluşta 2085 radyasyon kaynağının radyasyon güvenliği denetimi gerçekleştirilmiştir.
In this document, the information on the nationwide distribution of the registered radiation sources placed in Turkish Atomic Energy Authority's archive by the year of 2012 and transactions that realized in the scope of authorization and inspection activities carried out by Radiation Health and Safety Department in the year of2012 are presented. According to Turkish Atomic Energy Authority's archive, as of 2012; the number of private or governmental installations using X-ray devices, sealed and unsealed radioactive sources and equipments which include radioactive sources is 10100. 73 percent of the radiation sources are used in medical sector while the rest of them are used in industrial or other activities. 12671 diagnostic and interventional radiology units in medicine, 4542 diagnostic radiology units in dentistry, and 260 radiotherapy equipments include radioactive sources or X-ray generators are in use at the end of 2012 according to the above mentioned archive. There are also 412 nuclear medicine laboratories dealing with unsealed radioactive sources and 14 FDG (fluorodeoxyglucose) production facilities, in the country. On the other hand, 654 industrial radiography/radioscopy units, 2987 sited nuclear gauges and 284 mobile density and moisture gauges are being used in country as of the end of2012. Besides that, there are 2731 X-ray devices for package control and 11 vehicle screening devices for the security purposes. 4 irradiation facilities are operated for irradiation of food, feed, medical devices and other goods. Additionally, bytheyearof2012, there are 17 authorized services for maintenance of radiation sources, 86 authorized services for import, export and transport of radioactive sources, and 6 authorized facility of the production of radiation sources, in the country. More than 6370 transactions were carried out by Radiation Health and Safety Department in the scope of authorization procedures in the year of2012.3603 of them were the procedures to issue license for the institutions to have and use the radiation sources. Radiation monitoring as a part of pre-authorization of 2518 radiation sources in 1455 installations and inspection of 2085 radiation practices in485installations have been realized in 2012.
Description: D.N. 10030
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/171
Appears in Collections:Türkiye'de radyasyon kaynakları : 2010-2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10030.pdf9.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.