Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/172
Title: Türkiye'de radyasyon kaynakları : 2011
Authors: Aksöz, Yılmaz
Güven, Neşe
Özdemir, Tonguç
Ertürk, Korhan
Arıkan, İsmail Hakkı
Hızarcı, Sabri
TAEK-RSGD
Keywords: Radiation protection -- Turkey
Radyasyondan korunma -- Türkiye
Radiation sources -- Turkey
Radyasyon kaynakları -- Türkiye
Issue Date: 2011
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi
Citation: Aksöz, B. Y. ... [ve arkadaşları]. (2011). Türkiye'de radyasyon kaynakları : 2011. Ankara : TAEK RSGD.
Abstract: Bu dokümanda,Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kayıtlarında yer alan radyasyon kaynaklarının 2011 yılı sonu itibarıyla ülke genelindeki dağılımları verilmekte ve Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi tarafından sürdürülen yetkilendirme ve denetleme faaliyetleri kapsamında 2011 yılı süresince gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgileryeralmaktadır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kayıtlarına göre, 2011 yılı sonu itibarıyla ülke genelinde toplam 9432 kuruluşta X-ışını cihazları, kapalı ve açık radyoaktif maddeler ile kapalı radyoaktif madde bulunduran cihazlar kullanılmaktadır. Mevcut radyasyon kaynaklarının % 76'sı tıpta, % 24'ü ise endüstride ve diğer alanlarda kullanılmaktadır. Bu kayıtlara göre 2011 yılı sonu itibarıyla ülkemizde 12383 tıbbi radyoloji cihazı ve 4152 diş hekimliğinde kullanılan radyoloji cihazı ile 251 adet radyoterapi cihazı bulunmaktadır. Ayrıca, açık kaynakların kullanıldığı 366 adet nükleer tıp laboratuvarı ve FDG (florodeoksiglikoz) üretimini yapan 12 üretimtesisi bulunmaktadır. Öte yandan 2011 yılı sonu itibarıyla ülkemizde toplam 679 endüstriyel radyografi/radyoskopi cihazı, 3091 adet sabit nükleerölçüm cihazı ile 243 adet taşınabiliryoğunlukve nem ölçüm cihazı bulunmaktadır. Ayrıca güvenlik amacıyla kullanılan 2762 adet paket/bagaj kontrol cihazı ve 10 adet tır tarama sistemi bulunmaktadır. Gıda, tıbbi malzemeler ve diğer ürünlerin radyasyon ile ışınlaması amacıyla çalışmakta olan 4 ışınlama tesisi mevcuttur. Ayrıca 2011 yılı sonu itibarıyla ülkemizde radyasyon kaynaklarının bakım ve onarımı için 59 adet, radyoaktif maddelerin ithalat, ihracat ve taşıması için 145 adet, radyasyon kaynağı üretimi için 6 adet yetkilendirilmiş kuruluş mevcuttur. Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi tarafından sürdürülmekte olan yetkilendirme faaliyetleri kapsamında 2011 yılında 6500'i aşkın işlem gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerden 3792 adeti radyasyon kaynakları için kullanma ve bulundurma lisansı düzenlenmesi işlemidir. 2011 yılı boyunca ülke genelinde 1259 kuruluşta koşulların yetkilendirilmeye uygunluğunun tespiti amacı ile yapılan 2472 radyasyon kaynağının radyasyon kontrolü ve yetkilendirme koşullarının devamlılığının sağlanıp sağlanmadığının incelenmesi amacı ile 584 kuruluşta 2709 radyasyon kaynağının radyasyon güvenliği denetimi gerçekleştirilmiştir.
In thisdocument, the information on the nationwide distribution of the registered radiation sources placed in Turkish Atomic Energy Authority's archive by the year of 20İİ and transactions that realized in the scope of authorization and inspection activities carried out by Radiation Health and Safety Department in theyearof20H are presented. According to Turkish Atomic Energy Authority's archive, as of 20İİ; the numberofprivate or governmental installations using X-ray devices, sealed and unsealed radioactive sources and eguipments which include radioactive sources is 9432. 76 percentofthe radiation sources are used in medical sector while the rest of them are used in industrial orotheractivities. İ2383 diagnostic and interventional radiology units in medicine, 4İ52 diagnostic radiology units in dentistry, and 25İ radiotherapy eguipments include radioactive sources or X-ray generators are in use at the end of20H according to the above mentioned archive. There are also 366 nuclear medicine laboratories dealing with unsealed radioactive sources and İ2 FDG (fluorodeoxyglucose)production facilities, in the country. On the other hand, 679 industrial radiography/radioscopy units, 309İ sited nuclear gauges and 243 mobile density and moisture gauges are being used in country as of the end of20ii. Besides that, there are 2762 X-ray devices for package control and İ0 vehicle screening devices for the security purposes. 3 irradiation facilities are operated for irradiation of food, feed, medical devices and other goods. Additionally, bytheyearof20H, there are 59 authorized services for maintenance of radiation sources, İ45 authorized services for import, export and transport of radioactive sources, and 6 authorized facility of the production of radiation sources, in the country. More than 6500 transactions were carried out by Radiation Health and Safety Department in the scope of authorization procedures in theyearof20ii. 3792 of them 'were the procedures to issue license for the institutions to have and use the radiation sources. Radiation monitoring as a part of pre-authorization of 2472 radiation sources in İ259 installations and inspection of 2709 radiation practices in 584 installations have been realized in 20İİ.
Description: TENMAK D.N. 9548
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/172
Appears in Collections:Türkiye'de radyasyon kaynakları : 2010-2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9548.pdf8.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.