Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1771
Title: Influence des rayonnements gamma sur la flore de yoghourt
Authors: Keskin, Sabri
Özgüneş, H.
AEK-Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Keywords: Gamma radiation
Gama radyasyonu
Yogurt flora
Yoğurt florası
Influence
Etki
Issue Date: 1976
Publisher: Turkish Atomic Energy Commission, Ankara Nuclear Research and Traning Center
Citation: Keskin, S. ve Özgüneş, H. (1976). Influence des rayonnements gamma sur la flore de yoghourt. Technical Journal, 3(3), 103-109.
Abstract: Gamma ışınlarının yoğurt florası üzerine özellikle yoğurdun streptokok ve lakto-basilleri üzerine olan etkisini incelemek amacıyla birkaç seri deneme yapıldı ve muhafaza süresi içerisinde, ışınlanmış maya ile yapılan yoğurtla ışınlanmamış maya ile yapılan yoğurt arasında, mayanın ışınlanmış olmasından dolayı, bir fark olup olmadığını görebilmek için asidite kontrolleri yapıldı. Işınlanmadan hemen sonra uygulanan doza bağlı olarak yoğurt mayası florasında azalma görüldü. Streptokok ve laktobasillerin radyasyona karşı duyarlılıklarının hemen aynı olduğu tespit edildi. Işınlanmış maya İle yapılan yoğurtların, ışınlanmamış kontrol maya ile yapılan yoğurtlardan daha tatlı olduğu ve ışınlanmanın yoğurdun normal aromasında bir değişiklik yapmadığı anlaşıldı.
Nous avons fait quelques series d'essais dans le domaine de I’influence des rayonnements gamma sur la flore de yoghourt, en particulier sur les streptococcus et les lactobacillus du yoghourt et controles les acidites des yoghourts qui se font par le levain irradie et non irradie, pour voir s’il ya une difference due â I’irradiation du levain de yoghourt dans le temps de la preservation des yoghourts. Le nombre de flore du levain de yoghourt diminue en fonction de la dose appliquee immediatement apres irradiation. On a constate que les radiosensibilites des streptococcus et des lactobacillus sont plus au moins les memes. Les yoghourts qui se font par le levain irradie sont plus doux que ceux de controle et II n’existe pas de changement de I’arome de yoghourt normale par I'irradiation. Les acidites des yoghourts qui se font par les levains irradies sont toujours plus basses.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1771
Appears in Collections:Cilt 3 - Sayı: 3 (1976)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tj_1976_v3_s3_3.pdfYayıncı Sürümü2.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.