Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1773
Title: A preliminary study of the chronic haematopoietic syndrome in rats fed bracken fern (Pteridium aquilinum)
Authors: Göksoy, K.
Ergun, H.
AEK-Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Keywords: Chronic haematopoietic syndrome
Kronik hematopoietik sendromu
Fern (Pteridium aquilinum)
Eğreltiotu (Pteridium aquilinum)
Rats
Sıçan
Fed bracken
Beslenmiş
Issue Date: Feb-1977
Publisher: Turkish Atomic Energy Commission, Ankara Nuclear Research and Traning Center
Citation: Göksoy, K. ve Ergun, H. (1977). A preliminary study of the chronic haematopoietic syndrome in rats fed bracken fern (Pteridium aquilinum). Technical Journal, 4(1), 3-9.
Abstract: Swiss albino sıçanların yemlerine % 10 nisbetinde karıştırılacak yedirilen Eğrelti otunun (Pteridium aquilinum) haematopoietic sistem üzerine yaptığı etki araştırılmıştır. Kronik eğrelti otu zehirlenmesinin sıçanlarda canlı ağırlığın ve dalak ağırlığının düşmesine femur kemik iliği çekirdekli hücre sayısında azalmaya yol açtığı saptanmıştır. Radyoaktif demir-59 la yapılan inceleme ile kemik iliği ve dalakta hem ve non-hem’e bağlanan aktivitenin düşüklüğü, plasma demir clearence'nin gecikmesi, düşük eritrosit aktivitesi ve karaciğer ve böbrekte aktivitenin yüksekliği bu hayvanlarda kırmızı kan yapımının depresyona uğradığını göstermektedir. Ayrıca Eğrelti otunun barsaklarda kanamalara yol açtığı tespit edilmiştir. Dalak ağırlığı ve çekirdekli kemik kemik iliği sayısındaki şiddetli azalma eğrelti otunun toksik etkisinin erythropoietic sistemden daha çok myeloid ve lenfoid sistem üzerine olduğunu belirtmektedir.
10 % dried Bracken fern (Pteridium aquilinum) was mixed with standard rat’s diet and fed to Swiss albino rats to investigate on the effect of haematopoiesis. Chronic Braoken fern toxicity in rats causes decrease in live weights, spleen weigts and number of nucleated bone-marrow cells. Investigation using radioiron (Fe-59) shows that chronic toxicity of Bracken fern causes erythropoietic depression in rats. The results obtained are decrease of heme and nom-heme uptakes into femural bone-marrow and spleen, delay in radioiron plasma clearence, decreased radioiron uptake of RBC and increased radioiron uptakes of liver and kidney. The toxic substance (s) in Bracken fern causes intestinal haemorrhagia. Severity of decrease in the number of nucleated bone-marrow cells and spleen weight shows that toxicity of braoken fern has more effect on the myeloid and lymphoid system than erythroid.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1773
Appears in Collections:Cilt 4 - Sayı: 1 (1977)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tj_1974_v1_s1_1.pdfYayıncı Sürümü3.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.