Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/341
Title: Belediye arıtılmış atıksu ve biyokatılarında bulunan mikroorganizmalar üzerine gama radyasyonunun etkisi
Other Titles: Inactivation of Microorganisms In Treated Municipal Wastewater and Biosolids by Gamma Irradiation
Authors: Emre, Zişan
Altay, Gülay
Alabay, B. Metin
Canpolat, Seyit
Vatansever, Yusuf
Mert, Hülya
Altay Çapın, Gülay
TAEK-SANAEM
Keywords: Nuclear activation analysis -- Turkey
Nükleer aktivasyon analizi -- Türkiye
Waste water
Atıksu
Biomass
Biyokatı
Parasite
Parazit
Bacterium
Bakteri
Gamma radiation
Gama radyasyon
Issue Date: 2009
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Emre, Z. ...[ve arkadaşları]. (2009). Belediye arıtılmış atıksu ve biyokatılarında bulunan mikroorganizmalar üzerine gama radyasyonunun etkisi. Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Teknik rapor;TAEK TR 2009-3
Abstract: Dünya nüfusundaki artış, atıkların azaltılması politikası ve tarımsal gereksinimler evsel nitelikli atıksuların arıtılarak tekrar kullanımını istenen bir uygulama haline getirmiştir. Arıtılmış atıksuların tarım arazilerinin sulanmasında ve biyokatıların gübre olarak kullanımında ortaya çıkabilecek çevre ve halk sağlığına ilişkin risk faktörleri dikkate alınmalıdır. Atıksu ve biyokatılarda bulunan patojenler arıtım basamakları sonrasında canlılıklarını koruyabilmektedirler. Arıtılmış atıksu ile sulanan veya biyokatı ile gübrelenen topraklarda yetişen sebze ve tahıl ürünlerinin tüketimi taşıdıkları patojenlerden kaynaklanan enfeksiyonların görülme riskini artırmaktadır. Bu nedenle evsel nitelikli atıksuların kullanıma verilmeden önce usule uygun bir şekilde arıtılması gerekmektedir. Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi'nden alınan örneklerle, bir yıl sürdürülerek, rapor haline getirilen bu çalışmada aşağıda belirtilen patojenlerin yoğunlukları araştırılmıştır. Gama radyasyonun bulunan patojen mikroorganizmalar üzerindeki etkisi incelenerek inaktivasyon dozları belirlenmiştir. Parazitolojik inceleme: Arıtılmış Atıksu ve Biyokatı : ■ Cryptosporidium sp., ■ Giardia lamblia ■ Entamoeba histolytica, ■ Cyclospora cayetanensis, ■ Helmint yumurtaları. Bakteriyolojik inceleme: Arıtılmış Atıksu : ■ Total koliform, ■ Salmonella sp., ■ Fekal streptokok, ■ Enterococcus sp. Biyokatı : ■ Fekal koliform, ■ Salmonella sp.
Increasing growth of the world's population, waste minimization policies and agricultural needs make the recycling of domestic wastewater quite a desirable practice. Factors like environmental and public health risks must be taken into account when considering treated wastewater for field irrigation and biosolids for land application. Pathogens present in wastewater and biosolids may remain active after treatment and there is always a great risk of transmission of infections via consuming crop and vegetables. Therefore it is very important to treat domestic wastewater properly before using it as an irrigation water and as a fertilizer. The work reported herein represents an evaluation of the variations in the population densities of below indicated pathogens monitored during a one year study in Ankara Central Municipal Wastewater Treatment Plant, and the efficiency of gamma irradiation for the inactivation of these important waterborne pathogens. Parazitological investigation Treated wastewater and biosolids : ■ Cryptosporidium sp., ■ Giardia lamblia, ■ Entamoeba histolytica, ■ Cyclospora cayetanensis, ■ Helminth ova Bacteriological investigation Treated wastewater : ■ Total coliforms, ■ Salmonella sp., ■ Fecal streptococci, ■ Enterococcus sp. Biosolids : ■ Fecal coliforms, ■ Salmonella sp.
Description: TENMAK D.N.. 4782
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/341
Appears in Collections:Rapor 2000-2009 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4782.pdf2.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.