Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/555
Title: Derivation de I'equation de nordheim a partır de I'equation de diffusion
Authors: Özemre, Ahmet Yüksel
TAEK-ÇNAEM
Keywords: Neutrons
Nötronlar
Issue Date: 1963
Publisher: T.A.E.C. Çekmece Nuclear Research Center
Citation: Özemre, A. Y. (1963). Derivation de I'equation de nordheim a partır de I'equation de diffusion. İstanbul : T.A.E.C. Çekmece Nuclear Research Center.
Series/Report no.: T.A.E.C. Çekmece Nuclear Research Center;ÇNAM - 7
Abstract: Bu makalede Nordheim denklemi, sâdece çoğaltkan bir ortamın ılık nötronlarının difüzyon denklemine dayanılarak çıkartılmaktadır. Bu, farklı m grup gecikmiş nötronun ortamın nötron bilançosuna iştiraklerini uygun bir tarzda ifâde eden bir kaynak teriminin difüzyon denklemine ilâvesiyle gerçekleştirilmiştir. Nordheim denklemini elde etmek için tek bir diferansiyel denklemin göz önüne alınmış olması, şimdiye kadar tatbik edilmekte olan ve ılık nötronların difüzyon denkleminden ve aynı zamanda gecikmiş nötron neşreden fisyon ürünü ana çekirdeklerin yoğunluklarını veren m adet küple denklemden faydalanma esâsına dayanan metoda nisbetle âşikâr olarak mühim bir sâdelik arzetmektedir.
Dans cet article l’équation de Nordheim est déduite en se basant uniquement sur l'équation de diffusion des neutrons thermiques d'un milieu multiplicateur. Ceci est réalisé en ajoutant à l'équation de diffusion un terme de source qui exprime convenablement la contribution de m groupes différents de neutrons retardés au bilan neutronique du milieu. La considération d'une seule équation différentielle pour obtenir l'équation de Nordheim constitue évidenment une simplicité importante par rapport à la méthode appliquée jusqu'à présent qui consiste à se servir simultanément de l'équation de diffusion des neutrons thermiques et de m équations couplées donnant les densités des noyaux-mères, produits de fission, émettant les neutrons retardés.
Description: TENMAK D.N.. 10301
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/555
Appears in Collections:Rapor 1960-1969 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10301.pdf5.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.