Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1163
Title: Iğdır region environmental radiological monitoring programme 2013 – 2016 evaluation results
Other Titles: Iğdır ili çevresel radyolojik izleme: 2013 – 2016
Authors: Gülay, Yusuf
Dikmen, Hasan
Yıldız, Çiğdem
Bıyık, Recep
Aybers, Mehmet Timuçin
TAEK-NGD
Keywords: Environmental radioactivity
Çevresel radyoaktivite
Ionizing radiation measurement and monitoring
İyonlaştırıcı radyasyon ölçümü ve izleme
NPP
NGS
Radiation dose calculations
Radyasyon dozu hesaplamaları
Radiation protection
Radyasyondan korunma
Radiation measurement systems
Radyasyon ölçüm sistemleri
Radionuclides
Radyonüklitler
Metsamor
Issue Date: 2018
Publisher: Turkish Atomic Energy Authority
Citation: Gülay, Y. ... [ve arkadaşları]. (2018). Iğdır region environmental radiological monitoring programme 2013 – 2016 evaluation results. Turkish Journal of Nuclear Sciences, 30(2), 50-62.
Abstract: "The monitoring of the radiological effects of nuclear power plants around Turkey” was added to TAEK's annual work programme as an ongoing activity for the purpose of monitoring the radiological effects of nuclear power plants around Turkey in 2013. As part of this activity, The Iğdır Region Environmental Radiological Monitoring Program was completed in 2015 (TAEK, 2015) and radiological monitoring studies were carried out within this program (TAEK, 2017). Air, surface water, soil, drinking water and local food samples were collected and laboratory measurements were performed for the determination of environmental radioactivity levels. Environmental dose rate measurements were performed periodically by using the continuously operated RESA (Early Warning Environmental Radiation Monitoring System) units stationed in the region. Detected radioactivity levels in drinking water samples were below the monitoring levels (Official Gazette, 2013). Maximum H-3 activity was detected as 0.82 Bq/m3 and total indicative dose, for the measured Sr-90 and Cs-137 values, was calculated as 87.89 nSv/year considering the ingestion of drinking waters. When these values were compared with the stated values in the regulation (Official Gazette, 2013), for the indicative dose of 0.1 mSv/year, or for the limit value of 100 Bq/l for H-3, they were in conformity with the no further monitoring were needed conditions as for the H-3 activity, and for the other dose contributing nuclides in the drinking waters.
Türkiye’nin çevresindeki nükleer santrallerin radyolojik etkilerinin izlenmesi amacı ile 2013 yılından başlayarak TAEK yıllık çalışma programına “Türkiye’nin çevresindeki nükleer santrallerin radyolojik etkilerinin izlenmesi" isimli faaliyet eklenmiştir. Bu faaliyet kapsamında temel çalışma olarak “Iğdır Bölgesi Çevresel Radyolojik İzleme Programı” 2015 yılında tamamlanmış (TAEK, 2015) ve program dahilinde radyolojik izleme çalışmaları yapılmıştır (TAEK, 2017). Bu kapsamda hava, yüzey suyu, toprak, içme suyu ve bölgede yetiştirilen ürünlerden gıda numuneleri alınarak laboratuvar ölçümleri yapılmış, periyodik olarak çevresel dozimetreler ve bölgede bulunan ve 24 saat kesintisiz çalışan RESA (Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı) istasyonları kullanılarak çevresel doz hızı ölçümleri yapılmıştır.İçme sularında tespit edilen radyoaktivite seviyeleri izleme gerektiren değerlerin altındadır (Official Gazette, 2013). İçme sularındaki H-3 aktivitesi 0,82 Bq/m3 olarak ve içme suları nedeni ile sindirim yoluyla alınan toplam doz; ölçülebilen Sr-90 ve Cs-137 değerleri için toplam 87,89 nSv/yıl olarak tespit edilmiştir. Bu değerler Yönetmelikte (Official Gazette, 2013) gösterge dozu olarak belirtilen 0,1 mSv/yıl ile karşılaştırıldığında gösterge dozunu hesaplanmasına esas teşkil eden radyoaktivite açısından veya limiti 100 Bq/l olarak verilen H-3 açısından izlemenin gerekli görülmediği durum ile örtüşmektedir.
URI: http://dergipark.gov.tr/tjns/issue/41620/484864
http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1163
Appears in Collections:Volume 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tjns_60012.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.