Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1782
Title: Determination of trace elements in Turkish Tea
Authors: Gülovalı, M. Ç.
Gölge, Tülay
Ölmez, İ.
AEK-Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Keywords: Turkish Tea
Türk Çayı
Determination of trace elements
Eser elementlerin tayini
Issue Date: Jun-1977
Publisher: Turkish Atomic Energy Commission, Ankara Nuclear Research and Traning Center
Citation: Gülovalı, M. Ç., Gölge, T. ve Ölmez, İ. (1977). Determination of trace elements in Turkish Tea. Technical Journal, 4(2), 68-72.
Abstract: Liretimin her kademesinden alınan çay örneklerinde, yüksek ayırma güçlü Ge (Li) dedektörü ve 4096 çok kanallı gamma-ışını spektrometresi kullanılarak Sc, Se, Eu, Cs, Co, Rb, Cr, Ce, Sb ve Fe; atomik absorpsiyon spektrofotometresiyle de Mn, Cu ve Zn miktarları tayin edilmiştir. Üretim sırasında ağır metal kirlenmesi gözlenmemiştir.
Concentrations of Sc, Se, Eu, Cs, Co, Rb, Cr, Çe, Sb and Fe, have been determined by instrumental neutron activation analysis using a high - resolution Ge (Li) detector and 4C96 multichannel gamma-ray spectrometer and concentrations of Mn, Cu and Zn have been determined by atomic absorption spectrophotometry in tea samples taken from the each step of processing. No heavy metal contamination during processing has been observed.
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1782
Appears in Collections:Cilt 4 - Sayı: 2 (1977)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tj_1977_v4_s2_5.pdfYayıncı Sürümü1.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.