Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/435
Title: Alçak enerjili bir iyon hızlandırıcısında nötron enerjisinin Zr/Nb aktivasyonu yöntemiyle belirlenmesi
Other Titles: Determination of the neutron energy by the Zr/Nb activation method for a low-energy ion accelerator
Authors: Erduran, Nizamettin
Subaşı, Metin
Bostan, Melih
Dökmen, S.
Atasoy, H.
Özbaylı, C.
Ercan, Ali
TAEK-ÇNAEM
Keywords: Neutrons
Nötronlar
Neutrons -- Measurement
Nötronlar - Ölçüm
Nuclear counters
Nükleer sayaçlar
Neutron activation analysis
Nötron aktivasyon analizi
Nuclear physics
Nükleer fizik
Issue Date: Sep-1988
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Citation: Erduran, N. ... [ve arkadaşları]. (1988). Alçak enerjili bir iyon hızlandırıcısında nötron enerjisinin Zr/Nb aktivasyonu yöntemiyle belirlenmesi. İstanbul : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi;Ç.N.A.E.M. - A.R - 252
Abstract: ÇNAEM Fizik Bölümünün SAMES T-400 alçak enerjili iyon hızlandırıcısıyla 3H(d, n) 4He tepkileşimi sonucu üretilen nötronların ışınlama bölgesindeki ortalama enerjileri, 90Zr(n, 2n)/93Nb(n, 2n) tepkileşim kesitlerinin oranlanması yöntemiyle ölçüldü. Ek olarak, hızlandırılan döteron huzmesinin atomik ve moleküler bileşenlerden oluşmasını, döteronların Titanyum-Trityum hedef içindeki yavaşlamalarını, döteron huzme kesitini ve ışınlanan örnek boyutlarını içeren basit bir modelle, ortalama nötron enerjisi ve bu enerjideki yayılma hesaplandı. Ölçüm ve hesaplama sonuçlarının tutarlı oldukları görüldü.
The method of 90Zr (n , 2n)/93Nb (n ,2n ) cross-section ratio was utilized and the average energy of neutrons -from 3H(d,n) 4He reactions was measured at the sample irradiation position of the ÇNAEM Physics Department SAMES T-400 low-energy ion accelerator. Additionaly, a simple model was utilized and the avarage neutron energy and its spread were calculated. In this model, atomic and molecular composition of the deuteron beam, energy loss of the deuterons in the target material, the deuteron beam size and the irradiated sample geometry were taken into consideration. A good agreement with the measurement was obtained.
Description: TAEK D.N. 7937
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/435
Appears in Collections:Rapor 1980-1989 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7937.pdf661.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.