Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/480
Title: Artan miktarlarda verilen fosforun mısır bitkisinin gelişmesi ve kimyasal bileşimine etkisi
Authors: Özbek, N.
Haktanır, F.
TAEK-ANAEM
Keywords: Corn
Mısır
Phosphorus
Fosfor
Issue Date: 1981
Publisher: A.E.K., Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Citation: Özbek, N. ve Haktanır, F. (1981). Artan miktarlarda verilen fosforun mısır bitkisinin gelişmesi ve kimyasal bileşimine etkisi. Ankara : A.E.K., Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.
Series/Report no.: A.E.K., Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi;9
A.E.K., Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi;Nükleer Tarım Bölümü - 7 - 82
Abstract: Araştırma artan miktarlarda verilen P'un mısır bitkisinin gelişmesi ve kimyasal bileşimi üzerine olan etkilerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Bunun için düzenlenen sera denemesinde tesadüf blokları deneme deseni ve her muamele 3 paralelli olmak üzere, kontrol dahil 5 ayrı P- muamelesi uygulanmıştır. Sera denemesinde özellikle alınabilir P- kapsamlarıyla P- fiksasyon kapasiteleri birbirlerinden farklı S değişik tip toprak kullanılmıştır. Denemede uygulanan P- muameleleri ise şöyledir: P(o) (kontrol) P1 80 ppm P (216 mg P/saksı) P2 160 ppm P (432 mg P/saksı) P3 240 ppm P (648 mg P/saksı) P4 320 ppm P (864 mg P/saksı) Bitkide normal bir gelişmeyi sağlamak için ayrıca bütün saksılara 150 ppm N (NH4NO3 halinde ve 3 defada) ile 80 ppm K (K2SO4 halinde) verilmiştir. Bütün gelişme süresince su, ışık ve ısı faktörleri kontrol altında bulundurulmuş ve bu faktörlerin olanak içerisinde optimum bir düzeyde tutulmasına çalışılmıştır. Yaklaşık 2 aylık bir gelişme sonunda hasat yapılarak her saksıdan alınan yaş ve kuru bitki ağırlıkları saptanmış ve bitki materyalinde makro- ve mikro besin maddeleri analizleri yapılmıştır. Deneme sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1: Artan miktarlarda verilen P‘un değişik tip topraklarda yetiştirilen mısır bitkisinde kuru madde miktarı üzerine etkisi topraklara göre sırasıyla; Ahmetli toprağında en fazla kuru madde P3 (28.03 g/saksı), en az P(O) (26.88 g/saksı); Halitpaşa toprağında en fazla kuru madde P3 (33.24 g/ saksı), en az P(O) (29.18 g/saksı); Hacıhaliller toprağında en fazla kuru madde P4 (31.48 g/saksı), en az PQ (23.49 g/saksı); Yeniköy toprağında en fazla kuru madde P3 (22.71 g/saksı), en az PO (6.54 g/saksı); Çökelek toprağında en fazla kuru madde P1 (17.90 g/saksı), en az PO (7.05 g/saksı); Karlıpınar toprağmda en fazla kuru madde P1 (39.82 g/saksı), en az PO (35.52 g/saksı) uygulamalarıyla elde edilmiştir. Bu sonuçlar P verilmediğinde bütün deneme topraklarından elde edilen kuru madde miktarının en düşük olduğunu ve kuru maddede sağlanan artış bakımından en etkili P dozlarının, Çökelek ve Karlıpınar toprakları dışında, sırasıyla P3 ve P4 dozları olduklarını açıkça göstermektedir. 2. Artan miktarlarda verilen fosforun mısır bitkisinin makro besin maddeleri kapsamı üzerine etkisi Artan miktarlarda verilen fosforun etkisiyle kontrole göre bitkinin azot kapsamı Halitpaşa ve Hacıhaliller topraklarında değişmemiş, diğer topraklarda ise azalmıştır, fosfor kapsamı bütün topraklarda artmış; potasyum kapsamı Ahmetli, Halitpaşa ve Yeniköy topraklarında artmış, diğer topraklarda azalmış; sodyum kapsamı Karlıpınar toprağı dışındaki topraklarda azalmış; kalsiyum kapsamı Halitpaşa ve Karlıpınar toprakları dışındaki topraklarda azalmış; magnezyum kapsamı Ahmetli ve Karlıpınar toprakları dışında kalan topraklarda azalmış; kükürt kapsamı ise Ahmetli toprağı dışındaki topraklarda azalmıştır. 3. Artan miktarlarda verilen fosforun mısır bitkisinin mikro besin maddeleri kapsamı üzerine etkisi Artan miktarlarda verilen fosforun etkisiyle kontrole göre bitkinin demir kapsamı Karlıpınar toprağı dışında kalan topraklarda genel olarak azalmış, ayrıca Yeniköy toprağı dışında kalan bütün topraklarda Pg3 dozu ile kıyaslandığında P4 dozunda demir kapsamında bir artış olmuş; mangan kapsamı bütün topraklarda artmış; çinko kapsamı Karlıpınar toprağı dışında bütün topraklarda azalmış; bakır kapsamı Ahmetli, Halitpaşa ve Karlı- pınar toprakları dışındaki bütün topraklarda azalmış ; bor kapsamı ise Yeniköy ve Karlıpınar toprakları dışında genel olarak artmıştır.
This study was made to determine the effect of increasing rates of P on growth and chemical composition of the corn plant. For this purpose a greenhouse experiment was conducted using randomized block design and, as three replicates for each treatment, including control 5 different. P treatments were applied In greenhouse experiment 6 different types of soils differing specially in their available P- contents and P- fixation capacities were used. p- treatments applied were as follows: PO (control) P1 80 ppm P (216 mg P/pot) P2 160 ppm P (432 mg P/pot) P3 240 ppm P (648 mg P/pot) P4 320 ppm P (864 mg P/pot) In addition 150 ppm N (as NH4NO3 and in 3 parts) and 80 ppm K(as K2S04) were given to all pots in order to provide normal growth in plant. During growing period water, light and heat factors were taken under control and they kept optimum level as much as possible. After about 2 months of growth harvest was made and the amount of dry matter as well as macro- and micro nutrient contents of the plant were determined. The results obtained can be summarized as follows: 1. The effect of increasing rates of P The effects of increasing rates of P on dry matter in corn grown on different soil types were found respectively as follows: Ahmetli soil; The highest dry matter with P3 (28,03 g/pot), the lowest with PO (26.88 g/pot); Halitpaşa soil; The highest with P3 (33.24 g/pot), the lowest PO (29.18 g/pot); Hacıhaliller soil; The highest with P4 (31.48 g/pot), the lowest with PO (23.49 g/pot); Yeniköy soil; The highest with PO (22.71)g/pot), the lowest with PO (6.54 g/pot); Çökelek soil; The highest with P1 (17.90 g/pot) the lowest with PO (7.05 g/pot) and Karlı pınar soil; the highest with P1 (39.82 g/pot)» the lowest with PO (35.52 g/pot). These results showed clearly that without exceptioh the lowest dry matter was obtained from all soils with PO treatment, on the other hand in this respect the most effective P treatments, with exception of Çökelek soil, were respectively P3 and P4. 2. The effects of increasing rates of P on macro nutrients content of corn plant. As compared with control with the effect of P, N content of the plant in Halitpaşa and Hacıhaliller soils was not changed, whereas in other soils was decreased, P content was increased in all soils, K content in Ahmetli Halitpaşa and Yeniköy soils was increased, whereas in other soils was decreased; Na content, with exception of Karlipmar soil, in all soils was decreased; Ca content, with exception of Halitpaşa and Karlipmar soils, in other soils was decreased; Mg content, with exception of Ahmetli and Karlipmar soils, was decreased; S content, with exception of Ahmetli soil, in all soil was decreased. 3. The effects of increasing rates of P on micro nutrient content of corn plant As compared with control, with the effects of increasing rates of P, Fe content of the plant, with exception of Karlıpınar soil, generally was decreased; in all soils, Mn content was increased in all soils; Zn content, with exception of Karlıpınar soil, was decreased in all soils; Cu content, with exception of Ahmetli and Karlıpınar soil was decreased; B content, with exception of Yeniköy and Karlıpınar soils, generally was increased.
Description: TENMAK D.N.. 8393
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/480
Appears in Collections:Rapor 1980-1989 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8393.pdf3.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.