Endüstriyel atık suların radyasyon prosesi teknolojisiyle arıtılması

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Teknik rapor, TAEK TR-2011-04
Abstract
Radyasyon teknolojisi uzun yıllar sterilizasyon, polimerlerin çapraz bağlanması ve sertleştirilmesi, gıdaların ışınlanması ve çevre uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda içme suyu ve atık su arıtımında da radyasyon teknolojisinden yararlanılmaktadır. Bu amaçla çeşitli ülkelerde içme ve atık su arıtma tesisleri de kurulmuştur. Bu projeyle, alkaloid ve tekstil atık suları ile poliklorlu bifenille kirletilmiş deniz sedimentinin gama/elektron demeti ışınları kullanılarak arıtılması amaçlanmıştır. Bu amaçla ilk olarak atık suların kimyasal karakterizasyonu, sonrasında radyasyonla etkileşimi, biyolojik arıtımı ve toksikolojik özelliklerinin belirlenmesi ve laboratuar çalışmalarının tamamlanması sonrasında elde edilen sonuçlardan pilot düzeyde bir arıtma tesisinin kurulması planlanmıştır. Proje çerçevesinde esnasında tekstil sanayinde kumaş boyama amaçlı kullanılan bir seri boyar madde ile çalışılmış, ışınlamanın yanında oksijen ve hidrojen peroksit ile birlikte kullanımı sonucu arıtma verimindeki değişim araştırılmıştır. Aynı çalışma yöntemleri Bolvadin Afyon Alkaloid Fabrikası atık sularının arıtılması çalışmalarında da uygulanmıştır. Bu çalışmada kimyasal analiz çalışmalarına ilave olarak aerobik ve aneorobik arıtma işlemleri de gerçekleştirilmiştir. Poliklorlu bifenillerle kirletilmiş deniz sedimenti örneği için ise standart referans malzemesi olarak hazırlanmış örneklerden yararlanılmıştır.
Radiation sterilization technology, cross-linked polymers and curing, food and environmental applications of the radiation is widely used for many years. At the same time, drinking water and wastewater treatment are the part of the radiation technology applications. For this purpose, drinking water and wastewater treatment plants in various countries has been established. In this project, gamma / electron beam radiation treatment is intended to be used for the treatment of alkaloid, textiles and polychlorinated biphenyls (PCBs) wastewater. In this regard, the chemical characterization of wastewater, the interaction with radiation, biological treatment and determination of toxicological properties are the laboratory studies milestones. After laboratory studies, the establishment of a pilot scale treatment plant has been planned. Within the framework of the project a series of dye used in textile industry were examined. Besides the irradiation, the changes in treatment efficiency were investigated by using of oxygen and hydrogen peroxide in conjunction with the irradiation. Same working methods were implemented in the wastewater treatment of Bolvadin Opium Alkaloid Factory as well. In addition to chemical analysis in this study, aerobic and aneorobic biological treatment process also have been applied. Standard reference materials has been used for the marine sediment study contaminated with polychlorinated biphenyls.
Description
TENMAK D.N.. 9964
Keywords
Waste waters, Atık sular, Radiation process, Radyasyon işlemi, Radiation, Radyasyon, Gamma rays, Gama ışınları, Alkaloids, Alkaloid, Biological treatment, Biyolojik arıtma
Citation
Kantoğlu, Ö. ... [ve arkadaşları]. (2011). Endüstriyel atık suların radyasyon prosesi teknolojisiyle arıtılması. Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.