Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/1280
Title: FUKMOD : radyoaktif izotop zincirleri hesabı için çok amaçlı bir kod
Other Titles: FUKMOD: A multipurpose code for the calculation of radioactive isotope chains
Authors: Üstün, Gülsen
Turgut, Mehmet Hulusi
Adalıoğlu, Ulvi
TAEK-ÇNAEM
Keywords: Radioisotopes
Radyoizotoplar
Multipurpose code
Çok amaçlı kod
Radioactive isotope chains
Radyoaktif izotop zincirleri
Calculation
Hesaplama
Issue Date: Dec-1989
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Citation: Üstün, G., Turgut, M. H. ve Adalıoğlu, U. (1989). FUKMOD : radyoaktif izotop zincirleri hesabı için çok amaçlı bir kod. İstanbul : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi;ÇNAEM A.R.-272
Abstract: Nükleer reaktörlerde kalp içindeki izotop yoğunluklarının zamanla değişimi reaktör işletimi açısından hem de reaktör kazalarında çevreye intikal edecek aktivite ve doz hesapları yönünden önemidir. YANMA0 ve YANMA1 kodlarıyla uranyumla çalışan bir reaktörde belli fisil izotop ve fisyon ürünlerinin zamana bağlı sayısal yoğunlukları en fazla dört gruplu olarak hesaplanmaktadır. FUK koduyla herhangi bir fisyon ürünü zincirindeki fısyon ürünlerinin zamanla değişimi reaktörün belli bir süre belli bir güç seviyesinde çalışması durumunda bir gruplu olarak hesaplanmaktadır Reaktörün devamlı çalışması ya da belli bir zaman çalışıp belli bir zaman durması hallerinde herhangi bir fisil izotop ve/veya fisyon ürünü zincirindeki izotopların zamanla değişen sayısal yoğunluklarının hesabı için genel bir koda ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla FUK’da bazı değişiklikler yapılarak kod genel bir hesaplama aleti haline getirilmiştir. FUK’un değiştirilmiş yeni şekli olan FUKMOD kodunda: - İstenilen fisil izotop veya fisyon ürünü zinciri verilerek çözüm bulunmaktadır. - Grup sayısı beşe çıkarılmıştır. - Değişik zaman adımlarında değişik akı seviyeleri için hesap yapılabilmektedir. - Reaktörde ışınlanan malzemelerde üreyen izotoplar hesaplanabilmektedir.
The time related isotope number density changes inside the core of a nuclear reactor are important from two point of views ; for reactor operation, and for the calculation of radioactive isotope release following a nuclear reactor accident. So¬me certain fissile and fission product isotope chains can be calculated by the help of YANMA0 and YANMA1 codes, zero and one dimensional codes respectively, up to four groups for a reactor loaded with uranium fuel. FUK code can calculate the fission product isotope changes for a certain chain for the operation of a reactor for a certain time at a certain power level in one group. There was a need of a general code for the calculation of the number density changes of fissile and /or fission product isotope chains for continious operation or shutdown situations of the reactor for certain times. FUK code has been modified to serve for this purpose. The new version FUKMOD has the following capabilities: -The solution can be found for a given fissile or fission product isotope chain. -The number of groups is increased to five. -Calculations can be achieved for various time steps at different flux levels, -The number densities of the isotopes in the irradiati¬on samples can be calculated.
Description: TAEK D.N. 7865
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1280
Appears in Collections:Rapor 1980-1989 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7865.pdf13.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.