Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/332
Title: Işınlamanın sıvı yumurtanın kalite özellikleri üzerine etkisinin araştırılması
Authors: Uygun Sarıbay, Mine
Köseoğlu, Turhan
Halkman, Hilal B. D.
Başbayraktar, Vasfiye
Yücel, Pelin
TAEK-SANAEM
Keywords: Food irradiation
Gıda ışınlaması
Egg and egg products
Yumurta ve yumurta ürünleri
Liquid egg
Sıvı yumurta
Gamma irradiation
Gama ışınlaması
Issue Date: 2013
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Uygun Sarıbay, M. ... [ve arkadaşları]. (2013). Işınlamanın sıvı yumurtanın kalite özellikleri üzerine etkisinin araştırılması. Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Teknik rapor;TAEK TR-2013-1
Abstract: Işınlama teknolojisi birçok ülkede yumurta ve yumurta ürünlerinde patojen mikroorganizmaların eliminasyonu amacıyla uygulanmaktadır. Bu araştırmada, sıvı, dondurulmuş ve kurutulmuş yumurta üç farklı dozda (1.0, 2.0 ve 3 kGy’de) ışınlanarak ve ürün özelliklerine göre depolanarak (sıvı yumurta 21 gün, kurutulmuş ve dondurulmuş yumurta da 1 yıl süre) mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel ve duyusal özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Sıvı ve dondurulmuş yumurta örneklerinde Salmonella spp.’nin yok edilmesi için 1 kGy ışınlama dozunun yeterli olduğu belirlenmiş, kurutulmuş yumurta örneklerinde ise Salmonella spp. varlığı tespit edilememiştir. Işınlamadan en fazla etkilenen sıvı yumurta ve en fazla etkisi renk üzerine (toplam karotenoid, lutein, zeaksantin pigment miktarı ve Minolta L, a ve b değerleri ) olmuştur. Işınlama sonucunda yumurta akında oluşan viskozitedeki azalma, köpük oluşumunu arttırması ışınlamanın oluşturduğu önemli pozitif bir özelliktir. Önemli bir protein kaynağı olarak tüketilen yumurtanın uygulanan ışınlama dozlarında proteinlerinin ikincil yapısını etkilemediği belirlenmiştir.
Irradiation technology is applied to eliminate pathogenic microorganisms on egg and egg products in many countries. In this study, liquid, frozen and dried egg samples were irradiated at three different irradiation doses (1 kGy, 2 kGy and 3 kGy) and stored at suitable period according to shelf life of the products (liquid egg 21 days, frozen and dried egg, 12 months). Microbiological, chemical, physical and organoleptic properties of samples were determined. 1 kGy irradiation dose was adequate to inactivate Salmonella spp on liquid and frozen egg products and Salmonella spp presence could not be detected on dried egg product. Irradiation was the most effective on liquid egg and the most significant effect of irradiation was on the color properties (total carotenoid, lutein, zeaxanthin quantity and Minolta color parameters L, a, b). Irradiation of egg which is consumed as an important source of protein, results in no change in secondary structure of protein.
Description: TENMAK D.N.. 10013
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/332
Appears in Collections:Rapor 2010-2019 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10013.pdf7.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.