Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/353
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDirican, Abdullah-
dc.contributor.authorKaya, Halil İbrahim-
dc.contributor.authorUzun, Sefa Kemal-
dc.contributor.authorDemiröz, Işık-
dc.contributor.authorErden, Pınar Esra-
dc.contributor.authorŞahin, Mihriban-
dc.contributor.authorAcar, Recep-
dc.contributor.authorDikmen, Hasan-
dc.contributor.authorYeltepe, Emin-
dc.contributor.authorŞahin, Namık Kemal-
dc.contributor.authorSeferinoğlu, Meryem-
dc.contributor.authorYüksek, Simay-
dc.contributor.authorÖzkök, Yücel Özer-
dc.contributor.authorErçin, Demet-
dc.contributor.authorGökhan, Kıymet-
dc.contributor.authorÇınar, Memduh Fatih-
dc.contributor.authorÖzgür, Mine-
dc.contributor.authorBaltaş, Aysun-
dc.contributor.authorYılmaz, Şenol-
dc.date.accessioned2017-04-25T11:27:19Z-
dc.date.available2017-04-25T11:27:19Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationDirican, A. ... [ve arkadaşları]. (2014). Türkiye'deki kaplıca tesislerinde radyoaktivite düzeyinin araştırılması ve toplam etkin doz değerlendirilmesi. Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.tr_TR
dc.identifier.urihttp://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/353-
dc.descriptionTENMAK D.N.. 10019tr_TR
dc.description.abstractMineralli ve termal sular doğal radyoaktivite ihtiva edebilmektedir. Bu sular bazı durumlarda kaplıca tesislerinde çalışanlar ve tedavi amacıyla bu suları kullananlar için radyasyondan korunma sorunlarına yol açabilmektedir. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de içmece sularının tüketimi her geçen gün artmakta ve kaplıca tesislerinde kısa süreli konaklamalar popüler hal almaktadır. Türkiye’de bugüne kadar, kaplıca tesislerini kullananlar ve bu tesislerde çalışanların doğal radyasyona karşı korunması ile ilgili düzenlemeler ve termal sulardan kaynaklanan radyasyona maruz kalma durumu için detaylı incelemeler yapılmamıştır. Bu nedenle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Türkiye’de kaplıca bulunan bölgelerde doğal radyoaktivite düzeyini belirlemek, bazı kaplıca tesislerinde çalışanlar ve tesislerden faydalananlar için toplam etkin dozları hesaplamak ve bu gibi durumlara uygulanan ulusal radyasyondan korunma düzenlemelerini analiz etmek için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına bir teknik işbirliği teklifi sunmuştur. Sağlık Bakanlığı’nın 2013 yılı verilerine göre Türkiye’de ruhsatlı olarak faaliyet gösteren 169 kaplıca tesisi bulunmaktadır. Bu çalışma Türkiye’deki kaplıcaların % 41 ’ini oluşturan 70 kaplıca tesisinde yürütülmüştür. Kaplıca tesislerinde, birbirini tamamlayan ölçme teknikleri kullanılarak havadaki radon aktivite derişimi belirlenmiştir. Toprak ve su örnekleri toplanmış ve laboratuvarda analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, kapalı yüzme havuzlarındaki radon aktivite derişiminin 13 Bq/m3 ile 10 kBq/m3 arasında değiştiğini göstermektedir. Termal sularda ölçülen toplam alfa ve beta konsantrasyonları sırasıyla 0.018 Bq/L ila 54.2 Bq/L ve 0.024 Bq/L - 37.7 Bq/L aralıklarında değişmektedir. Kaplıca tesislerinde çalışanların çalıştıkları süre içerisinde ve bu tesislerden faydalananların kür uygulama süresince aldıkları toplam etkin dozların sırasıyla yılda 0.06 mSv ile 39.3 mSv ve 0.08 mSv ile 17.1 mSv arasında değiştiği belirlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractMineral and thermal waters may contain natural radioactivity which may pose radiation related health risks for workers and consumers. Consumption of mineral water for curative purposes is increasing in Turkey as in many other countries and the practice of short stays in balneological facilities is also becoming quite popular. Protection of consumers and workers against natural radioactivity in these facilities is not regulated in Turkey and literature survey shows that exposure from thermal waters is not treated in detail for Turkish mineral waters and spas. For this reason, Turkish Atomic Energy Authority proposed a technical cooperation project to International Atomic Energy Agency to draw a general picture of the natural radioactivity of balneological sites, evaluate radiation doses to workers and consumers in certain balneological facilities and assess the domestic radiation- protection regulations applied in these situations. 169 licensed balneological facilities are in operation in Turkey according to 2013 data from the Ministry of Health. This study was carried out in 70 spa centers which constitute 41% of balneological facilities in Turkey. Complementary measurement techniques were applied to determine radon concentration of air in SPA facilities. Soil and water samples were collected and analyzed in the laboratory. The results show that Rn activity concentrations in indoor swimming pools vary between 13 Bq/m3 and 10 kBq/m3. The gross alpha and beta activity concentrations in thermal waters range from 0.018 Bq/L to 54.2 Bq/L and 0.024 Bq/L - 37.7 Bq/L respectively. Total effective doses delivered to the personnel during work and the consumers during treatment were in the range of 0.06 mSv to 39.3 mSv and 0.08 mSv to 17.1 mSv per year respectively.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiye Atom Enerjisi Kurumutr_TR
dc.relation.ispartofseriesTürkiye Atom Enerjisi Kurumu, Teknik rapor;TAEK TR-2014-4-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectWater pollution -- Thermal -- Turkeytr_TR
dc.subjectSu kirliliği -- Termal -- Türkiyetr_TR
dc.subjectDosimetry -- Safety measure -- Turkeytr_TR
dc.subjectDozimetri -- Güvenlik önlemi - Türkiyetr_TR
dc.subjectRadioactive pollution -- Turkeytr_TR
dc.subjectRadyoaktif kirlilik -- Türkiyetr_TR
dc.subjectRadiation -- Environmental aspects -- Turkeytr_TR
dc.subjectRadyasyon -- Çevresel yönü -- Türkiyetr_TR
dc.subjectEnvironmental radioactivitytr_TR
dc.subjectÇevresel radyoaktivitetr_TR
dc.subjectSpatr_TR
dc.subjectKaplıcatr_TR
dc.subjectTotal effective dosetr_TR
dc.subjectToplam etkin doztr_TR
dc.subjectRadontr_TR
dc.titleTürkiye'deki kaplıca tesislerinde radyoaktivite düzeyinin araştırılması ve toplam etkin doz değerlendirilmesitr_TR
dc.typereporttr_TR
dc.contributor.departmentTAEK-SANAEMtr_TR
Appears in Collections:Rapor 2010-2019 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10019.pdf47.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.