Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/389
Title: Işınlanmış gıdalarda patojen mikroorganizma tespiti için genetik metotların geliştirilmesi
Authors: Halkman, Hilal B. D.
Kozat, Pelin
Köseoğlu, Turhan
TAEK-SANAEM
Keywords: Food irradiation
Gıda ışınlaması
Foodborne pathogens
Gıda kaynaklı patojenler
Injury
Hasar
Recovery methods
Geri kazanım metotları
DNA damage
DNA hasarı
Injury
Issue Date: 2010
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Halkman, H. B. D., Kozat, P. ve Köseoğlu, T. (2010). Işınlanmış gıdalarda patojen mikroorganizma tespiti için genetik metotların geliştirilmesi. Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Teknik rapor;TAEK TR-2010-14
Abstract: Hasar görmüş mikroorganizmanın gıdada varlığı ve kültürel yöntemlerle geri kazanılması kritiktir. Hasarlı mikroorganizma uygun koşullar altında kendi kendini onarabilmesi nedeniyle gıda güvenliğinde potansiyel tehlike oluşturmaktadır. Bu çalışma gıda mikrobiyolojisinde önemli olan ve ışınlama sonucu hasar görmüş gıda kaynaklı patojenlerin belirlenmesinde geri kazanma metotlarının çalışılması üzerindeyoğunlaşmıştır. İkinci aşamada, farklı dozlarda ışınlama uygulamasından sonra, gıda kaynaklı patojenlerin antibiyotik dirençliği belirlenmiştir. Antibiotik dirençliliğinin belirlenmesinden sonra, geri dönüşümlü olarak hasar görmüş gıda kaynaklı patojenler için geri kazanım yöntemi modifiye edilmiştir. Son olarak da, 1.0 kGy ışınlama uygulamasından sonra spektral yöntem ile DNA hasarı belirlenmiştir.
The existence of injured microorganisms in food and their recovery during culturing procedures is critical. Injured microorganisms present a potential threat in food safety since they may repair themselves under suitable conditions. This study provides development of recovery methods for detection of injured foodborne microorganisms, after irradiation treatment at different doses. For this purpose, iniatially the methods of recovery were compared at different irradiation doses. At the second step, antibiotic resistance of foodborne pathogens was determined. After determination of antibiotic resistance, recovery methods were modified for reversibly injured foodborne pathogens at different doses after irradiation treatment. Finally, damages of DNA were detected by a spectrophotometric method after 1.0 kGy irradiation treatment
Description: TENMAK D.N.. 9954
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/389
Appears in Collections:Rapor 2010-2019 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9954.pdf6.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.