Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/20.500.12878/585
Title: TR-2 reaktöründe TC-99m üretimi : Temmuz -1994
Other Titles: TC-99m production in TR-2 abstract
Authors: Aytekin, Ayşe
Turgut, Mehmet Hulusi
Adalıoğlu, Ulvi
TAEK-ÇNAEM
Keywords: Tc-99m / Technetium-99m
Teknesyum-99m
99mTc
TR-2 reactor
TR-2 reaktörü
Nuclear reactors
Nükleer reaktörler
Production of Tc-99m
TC-99m üretimi
Issue Date: Aug-1995
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Citation: Aytekin, A., Turgut, M. H. ve Adalıoğlu, U. (1995). TR-2 reaktöründe TC-99m üretimi : Temmuz -1994. İstanbul : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi;Ç.N.A.E.M. T.R : 318
Abstract: TR-2 Reaktöründe Molibden izotopunun nötronlarla ışınlanması suretiyle üretilen Tc- 99m izotopunun değişik kalp pozisyonlarındaki verimleri daha önceki bir çalışmada araştırılmıştı. Bilhassa epitermal bölgedeki etkileri daha iyi görebilmek amacıyla, reaktör kalbinde bulunan tüm izotopların 5 ve 9 gruplu tesir kesitleri kütüphaneleri bölümümüzdeki GGC-4 ve ANI SN bilgisayar programları yardımıyla hazırlanmıştır. 9 grupla elde edilen sonuçlar, 5 gruptan elde edilenlerle karşılaştırıldığında aktiviteler biraz daha yüksek bulunmuş, fakat pozisyonlara göre izafi değişimlerin aynı kaldığı görülmüştür. Ayrıca, ışınlama tüpünde ve su kutularında yapılması mümkün olabilecek geometri değişikliklerinin verime olan etkileri incelenmiş ve uygun olabilecek dizaynlar teklif edilmiştir.
The production of Tc-99m isotope by irradiating the Mo isotope with neutrons, at different core positions of TR-2 was investigated in a previous study. In order to have a better understanding of the neutronic interactions, especially in the epithermal energy range, the 5 and 9 group cross-section libraries of all the isotopes in the core have been generated with the available codes GGC-4 and ANISN. The 9 group calculations give higher activity values then the 5 group results, but the relative variatious between the different core positions remains the same. In addition, the effect of the possible geometrical modifications in the irradiation tubes and the water boxes on the radioisotope production is investigated and some suitable designs are proposed.
Description: TAEK D.N. 10271
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/585
Appears in Collections:Rapor 1990-1999 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10271.pdf2.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.