Türkiye'deki doğal mineralli (maden suları) ve içme sularının toplam alfa/beta, (226)Ra, (234)U, (238)U, (210)Po ve (228)Ra aktivitelerinin belirlenmesi ve toplam gösterge dozlarının hesaplanması

Abstract
Bu çalışmada ülkemizdeki mineralli sular ve içmece sularının toplam alfa/beta aktivitesi ve su örneklerindeki (226)Ra, (238)U, (234)U, Po, Ra radyonüklitlerinin aktivite derişimleri ölçülmüştür. Yapılan ölçümlerde orantılı sayım sistemi, alfa spektrometresi ve gama spektrometresi kullanılmıştır. Su örneklerinin analizinde öncelikle toplam alfa/beta analizleri yapılmıştır. Toplam alfa aktivitesi 0.1Bq/L den fazla olan sularda alfa parçacığı yayımlayan doğal radyonüklitlerin aktivite miktarları, toplam beta aktivitesi 1.0 Bq/L den fazla olan su örneklerinde ise (228)Ra aktivitesi belirlenmiştir. Doğal mineralli su dolum tesislerden toplanan mineralli suların biri haricinde toplam alfa ve beta değerlerinin müsaade edilen sınır değerlerinin altında olduğu tespit edilmiştir. Beş adet içmece suyu örneğinde toplam alfa ve beta aktivitelerinin doğal mineralli sular için öngörülen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.
In this study, gross alpha/beta activities and activity concentrations of (226)Ra, (238)U, (234)U, (210)Po and (228)Ra radionuclides were measured in mineral and cure purpose waters. Gas flow proportional counting system, alpha spectrometer and gamma spectrometer were used for these measurements. In these measurements, firstly gross alpha/beta analyses were conducted. Activity concentration of alpha particle emitter radionuclides and (228)Ra activity concentration were determined for water samples when total alpha activity is higher than 0.1Bq/L and total beta activity is higher than 1.0 Bq/L, respectively. Except one mineral water bottling facility, gross alpha and gross beta values of mineral waters collected from all other facilities were reported below prescribed limit values. Gross alpha and beta values of five cure purpose waters were determined above prescribed limit values for mineral waters.
Description
TENMAK D.N.. 9997
Keywords
Environmental radioactivity, Çevresel radyoaktivite, Natural mineral water, Doğal mineralli su, Total indicator dose, Toplam gösterge dozu, Effective dose rate, Etkin doz hızı, Water pollution -- Turkey, Su kirliliği -- Türkiye, Driking water -- Radioactivity -- Turkey, İçme Suları -- Radyoaktivite -- Türkiye, Mineral water -- Radioactivity -- Turkey, Madensuyu -- Radyoaktivite -- Türkiye, Beta rays, Beta ışınları, Alfa rays, Alfa ışınları, Radiation dosage, Radyasyon dozu, 238U, 210Po, 228Ra, 234U, 226Ra
Citation
Dirican, A. ...[ve arkadaşları]. Türkiye'deki doğal mineralli (maden suları) ve içme sularının toplam alfa/beta, (226)Ra, (23)4U, (238)U, (210)Po ve (228)Ra aktivitelerinin belirlenmesi ve toplam gösterge dozlarının hesaplanması. Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.