Gıda izlenebilirliğinde kararlı izotop ölçümlerinin uygulanması

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Abstract
Gıdaların orijininin belirlenmesi, hem farklı coğrafik bölgelerde üretilen ürünlerin izlenebilirliğinin sağlanması ve gıda kalitesinin ortaya konmasında hem de ürünlerin güvenilirliği açısından önem taşımaktadır. İzlenebilirlik, gıda güvenliğinin sağlanabilmesinde vazgeçilmez esaslardan biri olduğu için gerek yasal düzenlemelerde gerekse gıda güvenliği ile ilgili standartlarda uygulanması istenmektedir. Bu çalışmada, özellikle ihracatta önemli bir yere sahip olan bal seçilmiş olup orijinini belirlemede izotopik tekniklerin kullanımı sağlanmıştır. Türkiye genelinde yapılan örneklendirme çalışması ile bir veri bankası oluşturulması hedeflenmiştir. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği kanalı ile 7 ayrı bölgeden farklı birliklerden ve üreticilerden sağlanmış olan 198 adet bal örneğinde karbon izotop oranları araştırılmıştır. Bu araştırmada belirlenen δ13Cbai değeri -27,96 %o ile -22,50 %o ve δ13Cprotein değeri -27,58 % ile -22,76 % arasındadır. Örneklerde δ13Cprotein ve δ13Cbai farkı 1’den küçük olduğundan dolayı bal örneklerinin saf olduğu sonucuna varılmıştır.
Determination of the origin of the food is an important issue in traceability of food produced in different geographical regions and also in quality control and safety of food. As traceability is indispensable in achieving food security, it is required for the implementation of standards related to food safety as well as legal regulations. In this study honey, which is important in export , was selected to study the stable carbon isotope analysis. 198 honey samples from 7 regions of Turkey were collected from the different associations and producers through the channel of Turkey Beekeepers Association and stable carbon isotope ratios were determined. The values for δ13Choney were found to range from -27,96 %o to -22,50 %o and for δ13Cprotein from -27,58 %o to - 22,76 %o. In all the samples the difference between δ13Cprotein and δ13Choney was determined to be smaller than 1, so honey samples were accepted as pure.
Description
TENMAK D.N.. 10425
Keywords
Radioisotopes in research, Araştırmada radyoizotoplar, Radioisotopes -- Food, Radyoizotoplar - Gıda, Stable isotope ratio, Kararlı izotop oranı, Food traceability, Gıda izlenebilirliği, Honey, Bal, Honey quality, Bal kalitesi
Citation
Yücel, P. ... [ve arkadaşları]. (2016). Gıda izlenebilirliğinde kararlı izotop ölçümlerinin uygulanması. Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.