Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/351
Title: Işınlanmış gıdaların tespiti
Authors: Aylangan, Ayça
Başbayraktar, Vasfiye
Çetinkaya, Nurcan
Denli, Emine
Erçin, Demet
Erel, Yakup
Güçlü, Hülya
Halkman, Hilal B. D.
İç, Erhan
Koluman, Ahmet
Köseoğlu, Turhan
Uygun Sarıbay, Mine
Özvatan, Sümer
Özyardımcı, Berna
Yazıcı, Nizamettin
Yücel, Pelin
TAEK-SANAEM
Keywords: TSE Standartları
TS Standards
Food irradiation
Gıda ışınlaması
Detection
Tespit
Irradiated foods
Işınlanmış gıda
EN standards
EN standartları
Hydrocarbons
Hidrokarbonlar
2-Alkylcyclobutanone
2-Alkilsiklobütanon
DNA
Komet assay
DEFT/APC
LAL/GNB
Issue Date: 2012
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Aylangan, A. ... [ve arkadaşları]. (2012). Işınlanmış gıdaların tespiti. Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Teknik rapor;TAEK TR-2012-4
Abstract: Güvenlik ve kalite kontrolü açısından bir gıda maddesinin ışınlanıp ışınlanmadığını tespit etmek için uygun ve güvenilir yöntemler uygulanmalıdır. Bu rapor içinde sözü edilen hidrokarbonların ve 2-Alkilsiklobütanonlar'ın GC ve GC-MS ile tespiti, DNA Komet test tekniği, DEFT/APC tekniği ve LAL/GNB tekniği Avrupa Birliği tarafından onaylanmış standart yöntemlerdir. Bu proje kapsamında yapılan çalışmalar ile bu yöntemler konusunda Türkiye'de gerekli alt yapı çalışmaları yapılmış ve bu yöntemler uygulanabilir hale getirilmiştir. Bundan sonra, ışınlanmış gıdaların tespiti konusundaki çalışmalar, sözü edilen kimyasal ve mikrobiyolojik ve biyolojik yöntemlerin daha ileriye taşınması ve bunların güvenilirliğini artıracak yeni yöntemler üzerinde çalışılması şeklinde olacaktır.
In terms of safety and quality control, convenient and reliable methods should be applied to determine a foodstuff has been irradiated or not. Stated methods for the detection of irradiated foodstuffs in this report, identification of hydrocarbons and 2- Alkylcyclobutanones with GC and GC-MS, DNA Comet Assay, DEFt/aPC and LAL/GNB are approved by EU. Via of conducted studies within this project, the necessary infrastructure work has been done for these methods and these methods has been made applicable in Turkey. After that, studies on detection of irradiated foods are going to advance of mentioned chemical and microbiological and biological methods and to work on new methods to increase their reliability.
Description: TENMAK D.N.. 10001
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/351
Appears in Collections:Rapor 2010-2019 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10001.pdf5.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.