Please use this identifier to cite or link to this item: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/387
Title: Narenciye grubu meyvelerde karantina amaçlı ışınlamanın gıda kalitesi ve hijyeni üzerine etkisinin araştırılması
Authors: Aylangan, Ayça
Başbayraktar, Vasfiye
Çetinkaya, Nurcan
Denli, Emine
Erçin, Demet
Erel, Yakup
Güçlü, Hülya
Halkman, Hilal B. D.
İç, Erhan
Koluman, Ahmet
Köseoğlu, Turhan
Özvatan, Sümer
Özyardımcı, Berna
Uygun Sarıbay, Mine
Taraklı, Mehmet D.
Ünal, Zati
Yazıcı, Nizamettin
Yücel, Pelin
Tükenmez, İbrahim
TAEK-SANAEM
Keywords: Citrus
Narenciye
Food irradiation
Gıda ışınlaması
Mediterranean fruit sieve
Akdeniz meyve sineği
Quarantine
Karantina
Fruit quality
Meyve kalitesi
Gamma irradiation
Gama ışınlaması
Citrus fruits
Turunçgiller
DNA Komet
Medfly
Issue Date: 2010
Publisher: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Citation: Aylangan, A. ... [ve arkadaşları]. (2010). Narenciye grubu meyvelerde karantina amaçlı ışınlamanın gıda kalitesi ve hijyeni üzerine etkisinin araştırılması. Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
Series/Report no.: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Teknik rapor;TAEK TR-2010-2
Abstract: Bu projede, Türkiye’de narenciye sektörünün karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi olan Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata) ile mücadelede Yafa çeşidi portakal (Citrus sinensis (L) Osb.), Star ruby çeşidi greyfurt (Citrus paradisi Macf.) Satsuma çeşidi mandarin (Citrus reticulata BlancoJ’in karantina uygulaması için ihtiyaç duyulan ışınlama dozları araştırılmıştır. Işınlanmamış ve ışınlanmış (0.5, 1.0 ve 1.5 kGy) meyvelerin kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik özelliklerine ilişkin olarak ağırlık kaybı, suda çözünen kuru madde, pH, titrasyon asitliği, alkolde çözünmeyen pektin, renk, indirgen şeker, toplam karoten, flavonoid, c vitamini miktarları ile duyusal özellikler, toplam aerob mezofil bakteri ve toplam maya ve küf sayısı belirlenmiştir. Sonuçlar, narenciye grubu meyvelerde (portakal, greyfurt ve mandarin) etkili karantina uygulaması İçin Akdeniz meyve sineğine karşı 0.1 kGy’lik gama radyasyonu ışınlama dozunun yeterli olduğunu, bu meyvelerde düşük doz ( ≤ 1.0 kGy) uygulamasının mandarin hariç meyve kalitesi üzerine olumsuz etkisinin bulunmadığını ve meyvelerde bulunan mikrobiyel yükü önemli ölçüde etkilediğini göstermiştir. Ayrıca bu çalışmada, ışınlanmış narenciye grubu meyvelerin DNA kornet analiz yöntemi ile tespit edilebileceği gözlemlenmiştir.
Mediterraneam fruit fly (Ceratitis capitata) is a major problem in citrus production sector in Turkey. In order to overcome this problem, required irradiation doses were investigated for the quarantine treatment for 'Yafa' orange (Citrus sinensis (L) Osb.), 'Star ruby’ grapefruit (Citrus paradisi Macf.); 'Satsuma' tangerin (Citrus reticulata Blanco) in this project. Chemical, physical and microbiological properties of unirradiated and irradiated (0.5, 1.0 and 1.5 kGy) fruits were determined in terms of weight loss, water soluble dry matter, pH, titratable acidity, alcohol insoluble pectin, apparent color of fruits, reducing sugar, total carotenoid, flavonoid, vitamin C contents, sensory properties of fruits, total aerob mesophilic bacteria and total yeast and mould counts of fruits. Results showed that, 0.1 kGy gamma irradiation dose is sufficient for effective quarantine treatment against the Mediterraneam fruit fly in citrus fruits, low dose irradiation ( ≤ 1.0 kGy) applications had no detrimental effects on citrus fruits’ quality except tangerins, microbial load of fruits were seriously affected by irradiation at 1.0 kGy. In addition, under this work we noticed that, irradiated citrus fruits could be detected by using DNA comet analysis method.
Description: TENMAK D.N.. 9945
URI: http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/387
Appears in Collections:Rapor 2010-2019 yılları

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9945.pdf9.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.